CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Editorial: Design’s subtle contributions

Designens subtila bidrag

Viktor Hjort af Ornäs (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors)
Swedish Design Research Journal (2000-964X). Vol. 2014 (2014), 1, p. 33.
[Artikel, övrig]


Denna post skapades 2014-06-30. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 199922

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors (2008-2017)

Ämnesområden

Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Design

Chalmers infrastruktur