CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Abiotic Resource Depletion: Different Perceptions of the Problem with Mineral Deposits

Bengt Steen (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys)
The International Journal of Life Cycle Assessment Vol. 11 (2006), 1, p. 49 - 54.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: LCA, Abiotic resources,Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 19992

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys (2005-2017)

Ämnesområden

Teknik och social förändring

Chalmers infrastruktur