CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Challenging governing organisational texts by pooling individual experiential narratives: Toward a re-writing of the organisation

Christine Räisänen (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsekonomi) ; Sven Gunnarson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsekonomi)
Proceedings of the 21st EGOS Colloquium "Unlocking organizations", June 30 - July 2 2005, Berlin, Germany (2005)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: dialogue, organising, project, storytelling, governing voicesDenna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2009-04-09.
CPL Pubid: 19990

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsekonomi (2005-2007)

Ämnesområden

Pedagogiskt arbete
Kommunikationsvetenskap

Chalmers infrastruktur