CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Integrate Ergonomics into Production System Design

Steve Kihlberg ; Per Medbo (Institutionen för transportteknik) ; J Winkel
16th International Conference on Production Research : ICPR - 16 ; 29 July - 3 August 2001, Prague, Czech Republic, Editors: D. Hanus an Talácko, J. (2001)
[Konferensbidrag, övrigt]

Published as cd-romDenna post skapades 2006-09-25.
CPL Pubid: 1999

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för transportteknik (1965-2003)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur