CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Academic writing: a university course course

Lennart Björk ; Christine Räisänen (COMESA, Byggnadsekonomi)
: Studentlitteratur, 2003. ISBN: 9144030746.
[Bok]

Nyckelord: Process writing, genre, peer feedbackDenna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2007-08-27.
CPL Pubid: 19988

 

Institutioner (Chalmers)

COMESA, Byggnadsekonomi (1900-2004)

Ämnesområden

Pedagogik

Chalmers infrastruktur