CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Dry Port Concept - Connecting Seaports with their Hinterland by Rail

Johan Woxenius (Institutionen för logistik och transport) ; Violeta Roso (Institutionen för logistik och transport) ; Kenth Lumsden (Institutionen för logistik och transport)
Presented at the First International Conference on Logistics Strategy for Ports, Dalian, 22-26 September 2004 (2004)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2015-07-28.
CPL Pubid: 1998

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för logistik och transport (2002-2004)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Emergence and significance of dry ports