CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Alfvénic Instabilities Excited by Runaways

Sarah Newton (Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik) ; Tünde Fülöp (Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik)
Proceedings of the 41st EPS Conference on Plasma Physics p. O4.121. (2014)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-06-26. Senast ändrad 2017-01-09.
CPL Pubid: 199704

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik (2006-2015)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Plasmafysik
Fusion
Plasmafysik med fusion

Chalmers infrastruktur