CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Möjligheter och utmaningar inom CFD av fastbäddförbränning

Henrik Ström (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära ; Institutionen för energi och miljö, Energiteknik)
Workshop Vedkaminen 2020 (2014)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-06-25. Senast ändrad 2014-09-29.
CPL Pubid: 199636

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära (2005-2017)
Institutionen för energi och miljö, Energiteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Energiteknik
Strömningsmekanik
Kemiteknik

Chalmers infrastruktur