CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Yeast Metabolic Engineering - Methods and Protocols

Valeria Mapelli (Institutionen för kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik )
(2014)
[Bok, med redaktör]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-06-25.
CPL Pubid: 199626

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik (2008-2014)

Ämnesområden

Energi
Livsvetenskaper
Biokemi och molekylärbiologi
Mikrobiologi
Genetik
Industriell bioteknik

Chalmers infrastruktur