CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Forskning för framtida kombitrafik

Research for future intermodal transport

Johan Woxenius (Institutionen för transportteknik)
Presented at VTI:s och Vinnova:sTransportforum, 10-11 January. (2001)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2008-11-24.
CPL Pubid: 1996

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för transportteknik (1965-2003)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur