CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Antibody mediated fluorescence enhancement of nucleoside analogue 1,3-diaza-2-oxophenoxazine (tC degrees)

F. Sellrie ; C. Lenz ; A. Andersson ; Marcus Wilhelmsson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi) ; J. A. Schenk
Talanta (0039-9140). Vol. 124 (2014), p. 67-70.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-06-25. Senast ändrad 2015-08-25.
CPL Pubid: 199575

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi (2005-2014)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Nanovetenskap och nanoteknik
Analytisk kemi
Fysikalisk kemi
Biofysikalisk kemi
Kemi

Chalmers infrastruktur