CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Engineering Change from a Logistics Perspective

Carl Wänström (Institutionen för transportteknik) ; Per Medbo (Institutionen för transportteknik) ; Mats I. Johansson (Institutionen för transportteknik)
Collaboration in logistics : connecting islands using information technology : conference proceedings / NOFOMA 2001, 14-15 June, Reykjavík, Iceland ; Gunnar Stefansson, ed., Bernhard Tilanus, ed. (2001)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: Engineering Change, Engineering Change control, Inventory control, Materials Requirements PlanningDenna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2014-09-17.
CPL Pubid: 1995

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för transportteknik (1965-2003)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Engineering change from a materials planning perspective