CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Experimental Investigation of an Optimization Approach to Microwave Tomography

Parham Hashemzadeh (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik) ; Andreas Fhager (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik) ; Mikael Persson (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik)
Electromagnetic Biology and Medicine Vol. 25 (2006), 1, p. 1-12.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-04-25.
CPL Pubid: 19949

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik (2006-2017)

Ämnesområden

Biofysik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Microwave tomography