CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Environmental risk assessment of shipwrecks: A fault-tree model for assessing the probability of contaminant release

Hanna Landquist (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Maritime Operations )
Integrated Environmental Assessment and Management (1551-3793). Vol. 9 (2013), 3, p. 537-538.
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Nyckelord: Environment; Environmental Monitoring; Models, Theoretical; Probability; Risk Assessment; Ships; Water Pollutants, ChemicalDenna post skapades 2014-06-23. Senast ändrad 2017-03-16.
CPL Pubid: 199487

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för sjöfart och marin teknik, Maritime Operations (2012-2014)

Ämnesområden

Miljövetenskap

Chalmers infrastruktur