CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Papers from Regional International Telecommunications Society Conference on "Telecom Policy, Regulation, and Management as Drivers for Transforming Emerging Economies" February 22-24, 2012

R. Jain ; Erik Bohlin (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle)
Telecommunications Policy (0308-5961). Vol. 38 (2014), 3, p. 221-222.
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2014-06-23.
CPL Pubid: 199480

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle (2005-2016)

Ämnesområden

Telekommunikation

Chalmers infrastruktur