CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Performance Improvement for A-double Combination by introducing a Smart Dolly

Maliheh Sadeghi Kati (Institutionen för signaler och system, Mekatronik) ; Jonas Fredriksson (Institutionen för signaler och system, Mekatronik) ; Leo Laine (Institutionen för tillämpad mekanik) ; Bengt Jacobson (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonsteknik och autonoma system)
13th International Heavy Vehicle Transport Technology Symposium, San Luis, Argentina (2014)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-06-22. Senast ändrad 2015-02-17.
CPL Pubid: 199459