CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Two-Level Forest Model Inversion of Interferometric TanDEM-X Data

Maciej J. Soja (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Radarfjärranalys) ; Lars M. H. Ulander (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Radarfjärranalys)
10th European Conference on Synthetic Aperture Radar (EUSAR) p. 1137-1140. (2014)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2014-06-22. Senast ändrad 2016-11-15.
CPL Pubid: 199452

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för rymd- och geovetenskap, Radarfjärranalys (2010-2017)

Ämnesområden

Hållbar utveckling
Fjärranalysteknik

Chalmers infrastruktur