CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Intrinsically Switchable and Tuneable FBARs for Microwave Communication and Sensor Applications

Andrei Vorobiev (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Terahertz- och millimetervågsteknik ) ; Spartak Gevorgian (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Terahertz- och millimetervågsteknik )
GigaHertz Symposium p. 43. (2014)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2014-06-19. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 199426