CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Generating Comprehensible Explanations in Description Logic

Fredrik Engström ; Abdul Rahim Nizamani ; Claes Strannegård (Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för kognition och kommunikation (Chalmers) ; Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori)
27th International Workshop on Description Logics. Vienna, Austria, July 17-20, 2014 (1613-0073). Vol. 1193 (2014), p. 530-542.
[Konferensbidrag, refereegranskat]

We propose a method for generating comprehensible explanations in description logic. Such explanations could be of potential use for e.g. engineers, doctors, and users of the semantic web. Users commonly need to understand why a logical statement follows from a set of hypotheses. Then, automatically generated explanations that are easily understandable could be of help. A proof system for description logic that can be used for generating comprehensible explanations is proposed. Similar systems have been proposed for propositional logic [30] and first-order logic [28].

Nyckelord: Description logic, Explanations, JustificationsDenna post skapades 2014-06-17. Senast ändrad 2017-02-07.
CPL Pubid: 199308

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori (GU)
Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU) (GU)
Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för kognition och kommunikation (Chalmers) (2011-2017)

Ämnesområden

Kognitionsforskning
Matematisk logik
Datavetenskap (datalogi)

Chalmers infrastruktur