CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Riskgrupper och skadehändelser i hem- och boendemiljöer - utsatthet och rumslighet

Inga Malmqvist (Institutionen för arkitektur) ; Jörgen Lundälv ; Björn Andersson ; Robert Ekman ; Hans Ekbrand
URBSEC-konferens 2014 - Urban Safety and Societal Security Research Center. 4 juni 2014, Göteborg (2014)
[Konferensbidrag, övrigt]

Presentation av ett forskningsprojekt

Nyckelord: Riskgrupper, riskgruppanalys, skadehändelser, hemmiljöer, boendemiljöer, säkerhet, utsatthet, rumslighet, Urban safety, Sverige, forskningsprojektDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-06-17. Senast ändrad 2015-03-12.
CPL Pubid: 199297

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur
Institutionen för socialt arbete (GU)
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap (GU)

Ämnesområden

Building Futures
Annan teknik
Sociologi
Sociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi)
Socialt arbete

Chalmers infrastruktur