CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Riskgrupper och skadehändelser i hem- och boendemiljöer - utsatthet och rumslighet

Inga Malmqvist (Institutionen för arkitektur) ; Jörgen Lundälv ; Björn Andersson ; Robert Ekman ; Hans Ekbrand
URBSEC-konferens 2014 - Urban Safety and Societal Security Research Center. 4 juni 2014, Göteborg (2014)
[Konferensbidrag, övrigt]

Presentation av ett forskningsprojekt

Nyckelord: Riskgrupper, riskgruppanalys, skadehändelser, hemmiljöer, boendemiljöer, säkerhet, utsatthet, rumslighet, Urban safety, Sverige, forskningsprojektDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-06-17. Senast ändrad 2015-03-12.
CPL Pubid: 199297

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)
Institutionen för socialt arbete (GU)
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap (GU)

Ämnesområden

Building Futures
Annan teknik
Sociologi
Sociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi)
Socialt arbete

Chalmers infrastruktur