CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Approach for Handling the Increased Complexity of European Intermodal Freight Flows

Johan Woxenius (Institutionen för transportteknik) ; Per Olof Arnäs (Institutionen för transportteknik) ; Sofia Ohnell (Institutionen för transportteknik)
Proceedings of the 9th World Conference on Transport Research (WCTR) 2001, July, Seoul, Korea. (2001)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2015-03-06.
CPL Pubid: 1992

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för transportteknik (1965-2003)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur