CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Material Futures

Michael Asgaard Andersen (Institutionen för arkitektur)
Oopeaa: Office for Peripheral Architecture p. 10-11. (2014)
[Kapitel, populärvetenskapligt]

Article on the work of Oopeaa.

Nyckelord: Architecture, Finland, Office for Peripheral ArchitectureDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-06-13.
CPL Pubid: 199194

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Samhällsbyggnadsteknik
Arkitektur

Chalmers infrastruktur