CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Focus on magnetoplasmonics

G. Armelles ; Alexandre Dmitriev (Institutionen för teknisk fysik, Bionanofotonik)
New Journal of Physics (1367-2630). Vol. 16 (2014),
[Artikel, övrig vetenskaplig]

In this 'focus on' collection, a snapshot of the new, fast emerging field of magnetoplasmonics is presented. The research in the field deals with the combination of plasmonics and magnetism to elucidate the fundamentals of spinplasmon interactions and reach new functionalities such as the enhancement of magneto-optical activity in various materials, active control of plasmons with weak magnetic fields, magnetoplasmonics-based bio- and chemical sensing, magnetophotonic and magnetoplasmonic crystals as modulators of light transmission and reflection, and many others.

Nyckelord: magnetoplasmonics, magneto-optics, nanoplasmonics, MAGNETOOPTICAL ACTIVITY, PLASMONICSDenna post skapades 2014-06-13. Senast ändrad 2014-08-19.
CPL Pubid: 199170

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Bionanofotonik (2007-2015)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur