CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Engineering synergy in biotechnology

Jens B. Nielsen (Institutionen för kemi- och bioteknik, Systembiologi) ; M. Fussenegger ; J. Keasling ; S. Y. Lee ; J. C. Liao ; K. Prather ; B. Palsson
Nature Chemical Biology (1552-4450). Vol. 10 (2014), 5, p. 319-322.
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Nyckelord: ESCHERICHIA-COLI, STRAIN IMPROVEMENT, SYNTHETIC BIOLOGY, CONSTRUCTION, PATHWAYS, GENOME, SWITCH, EPHANOPOULOS G, 1991, SCIENCE, V252, P1675, EN W, 1993, GENE, V130, P15Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-06-13. Senast ändrad 2017-01-17.
CPL Pubid: 199162

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Systembiologi (2008-2014)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Biokemi och molekylärbiologi

Chalmers infrastruktur