CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Melt spun electrical conductive textile fibers with high carbon particles loading

Erik Nilsson (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Bengt Hagström (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer)
Proc Nordic Polymer Days 2014 p. 122-123. (2014)
[Konferensbidrag, poster]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-06-12.
CPL Pubid: 199143

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer (2005-2017)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Produktion
Hållbar utveckling
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Textil-, gummi- och polymermaterial

Chalmers infrastruktur