CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Influence of molecular weight and rheological behavior on electrospinning cellulose nanofibers from ionic liquids

Linda Härdelin (Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi) ; Erik Perzon ; Bengt Hagström (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Pernilla Walkenström ; Paul Gatenholm (Institutionen för kemi- och bioteknik)
Proc Nordic Polymer Days 2014 p. 30-31. (2014)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-06-12.
CPL Pubid: 199142

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi (2005-2014)
Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer (2005-2017)
Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Hållbar utveckling
Pappers-, massa- och fiberteknik

Chalmers infrastruktur