CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Influence of processing conditions on the mechanical properties of melt-blended plastics

Erik Stenvall (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Sandra Tostar (Institutionen för kemi- och bioteknik, Industriell materialåtervinning) ; Antal Boldizar (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Mark Foreman (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi)
Proc Nordic Polymer Days 2014 p. 92-93. (2014)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-06-12. Senast ändrad 2015-07-28.
CPL Pubid: 199139

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer (2005-2017)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Industriell materialåtervinning (2007-2014)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi (2005-2014)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Produktion
Hållbar utveckling
Textil-, gummi- och polymermaterial

Chalmers infrastruktur