CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Fibre-spinning poly(ethylene glycol) with nanofibrillar cellulose reinforcement

Tobias Moberg (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Mikael Rigdahl (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer)
Proc. Nordic Polymer Days 2014 p. 114. (2014)
[Konferensbidrag, poster]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-06-12. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 199137

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer (2005-2017)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Hållbar utveckling
Kompositmaterial och -teknik
Textil-, gummi- och polymermaterial

Chalmers infrastruktur