CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Toward a mature industrial practice of software test automation

H. Zhu ; D. Hoffman ; John Hughes (Institutionen för data- och informationsteknik, Programvaruteknik (Chalmers)) ; D. X. Xu
Software Quality Journal (0963-9314). Vol. 22 (2014), 2, p. 239-240.
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2014-06-12. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 199132

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)