CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Comparison of Terminated and Tailbiting Spatially Coupled LDPC Codes With Optimized Bit Mapping for PM-64-QAM

Christian Häger (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Alexandre Graell i Amat (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Fredrik Brännström (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Alex Alvarado ; Erik Agrell (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem)
2014 European Conference on Optical Communication, ECOC 2014; Cannes; France; 21 September 2014 through 25 September 2014 p. Art. no. 6964047. (2014)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

We optimize the allocation of coded bits to modulation bits for spatially coupled low-density parity-check (SC-LDPC) codes and PM-64-QAM. Tailbiting SC-LDPC codes are shown to offer a similar gap to capacity as their terminated counterparts, at a lower FEC overhead.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-06-12. Senast ändrad 2016-04-28.
CPL Pubid: 199124

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Kommunikationssystem
Telekommunikation
Telekommunikationsteori
Datatransmission
Fotonik

Chalmers infrastruktur

C3SE/SNIC (Chalmers Centre for Computational Science and Engineering)