CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Photon up-converting devices for solar fuels

Karl Börjesson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi) ; Damir Dzebo (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi) ; Bo Albinsson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi) ; Kasper Moth-Poulsen (Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi)
SPIE Newsroom (2014)
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Employing a molecular solution capable of triplet-triplet annihilation in a layered microfluidic device enables the solar spectrum to be locally modified toward the UV, increasing solar energy system efficiency.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-06-09. Senast ändrad 2015-01-27.
CPL Pubid: 199012

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi (2005-2014)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi (2005-2014)

Ämnesområden

Energi
Materialvetenskap
Kemi
Fysikalisk kemi

Chalmers infrastruktur