CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Diaryl-substituted norbornadienes with red-shifted absorption for molecular solar thermal energy storage

Victor Gray (Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi) ; Anders Lennartson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi) ; P. Ratanalert (Institutionen för kemi- och bioteknik) ; Karl Börjesson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi) ; Kasper Moth-Poulsen (Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi)
Chemical Communications (1364-548X). Vol. 50 (2014), 40, p. 5330-5332.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Red-shifting the absorption of norbornadienes (NBDs), into the visible region, enables the photo-isomerization of NBDs to quadricyclanes (QCs) to be driven by sunlight. This is necessary in order to utilize the NBD-QC system for molecular solar thermal (MOST) energy storage. Reported here is a study on five diaryl-substituted norbornadienes. The introduced aryl-groups induce a significant red-shift of the UV/vis absorption spectrum of the norbornadienes, and device experiments using a solar-simulator set-up demonstrate the potential use of these compounds for MOST energy storage. © the Partner Organisations 2014.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-06-09. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 199007

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi (2005-2014)
Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Energi
Materialvetenskap
Kemi
Materialkemi
Organisk syntes

Chalmers infrastruktur