CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Collective Lie-Poisson integrators on R3

Robert McLachlan ; Klas Modin (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik) ; Olivier Verdier
IMA Journal of Numerical Analysis (0272-4979). Vol. 35 (2015), 2, p. 546-560.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

We develop Lie–Poisson integrators for general Hamiltonian systems on ℝ3 equipped with the rigid body bracket. The method uses symplectic realization of ℝ3 on T*ℝ2 and application of symplectic Runge–Kutta schemes. As a consequence, we obtain simple symplectic integrators for general Hamiltonian systems on the sphere S2.

Nyckelord: Cayley-Klein parameters, Clebsch variables, collective Hamiltonian, Hopf fibration, Lie-Poisson manifold, Poisson integrator, rigid body bracket, symplectic realization, symplectic Runge-KuttaDenna post skapades 2014-06-09. Senast ändrad 2015-06-30.
CPL Pubid: 198993

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Geometri
Beräkningsmatematik

Chalmers infrastruktur