CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Three concepts on urban change

Jenny Stenberg (Institutionen för arkitektur) ; Lasse Fryk
Presented in the research network Oikonet (www.oikonet.org) (2014)
[Artikel, övrig]

Capacity-building - Interplace - CodesignDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-06-08. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 198975

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)
Institutionen för socialt arbete (GU)

Ämnesområden

Building Futures
Hållbar utveckling
Annan samhällsvetenskap

Chalmers infrastruktur