CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Three concepts on urban change

Jenny Stenberg (Institutionen för arkitektur) ; Lasse Fryk
Presented in the research network Oikonet (www.oikonet.org) (2014)
[Artikel, övrig]

Capacity-building - Interplace - CodesignDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-06-08. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 198975

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur
Institutionen för socialt arbete (GU)

Ämnesområden

Building Futures
Hållbar utveckling
Annan samhällsvetenskap

Chalmers infrastruktur