CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Iron-manganese oxide supported on MgAl2O4 and ZrO2 as oxygen carrier for Chemical-Looping with Oxygen Uncoupling

Golnar Azimi (Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi) ; Dazheng Jing (Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi) ; Henrik Leion (Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi) ; Tobias Mattisson (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik) ; Magnus Rydén (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik) ; Anders Lyngfelt (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik)
The 38th International Technical Conference on Clean Coal and fuel Systems, Clearwater Florida, USA, 2nd-6th June 2013 (2013)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-06-05. Senast ändrad 2016-04-28.
CPL Pubid: 198949

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi (2005-2014)
Institutionen för energi och miljö, Energiteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Materialvetenskap
Hållbar utveckling
Kemiteknik
Materialteknik
Naturresursteknik

Chalmers infrastruktur