CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The organisation of the European Intermodal road/rail freight Transport Industry

Johan Woxenius (Institutionen för transportteknik) ; Fredrik Bärthel (Institutionen för transportteknik)
Paper presented at the: International Congress on Freight Transport Automation and Multimodality, 23-24 May, 2002. (2002)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2008-11-24.
CPL Pubid: 1989

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för transportteknik (1965-2003)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur