CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A quadratic lower bound for the convergence rate in the one-dimensional Hegselmann-Krause bounded confidence dynamics

Edvin Wedin (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik) ; Peter Hegarty (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
Discrete & Computational Geometry (0179-5376). Vol. 53 (2015), 2, p. 478-486.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Let f_{k}(n) be the maximum number of time steps taken to reach equilibrium by a system of n agents obeying the $k$-dimensional Hegselmann-Krause bounded confidence dynamics. Previously, it was known that \Omega(n) = f_{1}(n) = O(n^3). Here we show that f_{1}(n) = \Omega(n^2), which matches the best-known lower bound in all dimensions k >= 2.

Nyckelord: Convergence rate; Dumbbell graph; Hegselmann–Krause ModelDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-06-03. Senast ändrad 2016-07-11.
CPL Pubid: 198802

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Diskret matematik

Chalmers infrastruktur