CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Thermoelectric properties of quaternary (Bi,Sb)2(Te,Se)3 compound

Pengfei Lu ; Yiluan Li ; Chengjie Wu ; Zhongyuan Yu ; Huawei Cao ; Shumin Wang (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
Journal of Alloys and Compounds (0925-8388). Vol. 584 (2014), p. 13.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-06-03.
CPL Pubid: 198787