CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Strain induced composition profile in InGaN/GaN core-shell nanowires

Pengfei Lu ; Chao Sun ; Huawei Cao ; Han Ye ; Xuxia Zhong ; Zhongyuan Yu ; Lihong Han ; Shumin Wang (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
Solid State Communications (0038-1098). Vol. 178 (2014), p. 1.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-06-03.
CPL Pubid: 198786

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Nanovetenskap och nanoteknik
Nanoteknik

Chalmers infrastruktur