CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Fundamental studies on high-LET radiation induced DNA damage in vitro and transcriptional responses in vivo

Britta Langen (Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2013.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2014-06-02.
CPL Pubid: 198771

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik (2006-2015)

Ämnesområden

Biologiska vetenskaper

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2013-05-31
Opponent: Prof. D.Sc. Andrzej Wojcik