CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A case study evaluating the ergonomic and productivity impacts of partial automation strategies in the electronics industry

W. P. Neumann ; Steve Kihlberg ; Per Medbo (Institutionen för transportteknik) ; S. E. Mathiassen ; J Winkel
International Journal of Production Research Vol. 40 (2002), 16, p. 4059-4975.
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Nyckelord: Ergonomics, Automation, Electronics industry, Production engineering, ProductivityDenna post skapades 2006-09-25.
CPL Pubid: 1987

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för transportteknik (1965-2003)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur