CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Eco-driving in a public transport context. Experiences from a field trial

Helena Strömberg (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors) ; MariAnne Karlsson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors)
Proc Transport Arena 2014, Transport Solutions: From Research to Deployment - Innovate Mobility, Mobilise Innovation!, Paris 14-17 April, 2014 (2014)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-05-29. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 198698

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors (2008-2017)

Ämnesområden

Transport
Hållbar utveckling
Annan teknik
Tillämpad psykologi

Chalmers infrastruktur