CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Investigation of a Separated Nozzle Flow with Transonic Resonance Using Dynamic Mode Decomposition

Ragnar Lárusson (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; Niklas Andersson (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; Lars-Erik Eriksson (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; Jan Östlund
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2014. - 17 s.
[Rapport]

Nyckelord: Computational Fluid Dynamics, axisymmetric convergent-divergent nozzle, Flow Separation, Dynamic Mode Decomposition, Resonance, Transonic ResonanceDenna post skapades 2014-05-28. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 198681

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära (2005-2017)

Ämnesområden

Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Strömningsmekanik och akustik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Forskningsrapporter (Tillämpad mekanik)