CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

An Empirical Quality Assessment of Automotive Use Cases

Fredrik Törner (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)) ; Martin Ivarsson (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)) ; Fredrik Pettersson (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)) ; Peter Öhman (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers))
IEEE International Requirements Engineering conference (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-01-29.
CPL Pubid: 19865