CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Noise beating in hybrid phase-sensitive amplifier systems

Bill Corcoran (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Rohit Malik (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Samuel Olsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Carl Lundström (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Magnus Karlsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Peter Andrekson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
Optics Express (1094-4087). Vol. 22 (2014), 5, p. 5762-5771.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

We investigate the effect of noise loading in a hybrid phase-sensitive amplifier system, analyzing the effect of noise beating between the signal and idler waves coupled in a parametric amplifier. Through analyzing input and output optical signal to noise ratios, we find that system performance of a phase-sensitive amplifier is 3 to 6 dB improved over a phase-insensitive amplifier, depending on the ratio of loaded noise power to that of vacuum fluctuations. (C) 2014 Optical Society of America

Nyckelord: OPTICAL PARAMETRIC-AMPLIFIERS, LITHIUM-NIOBATE, WAVE-GUIDE, AMPLIFICATION, FIGURE, SIGNAL, REDUCTION, GAINDenna post skapades 2014-05-27. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 198638

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Optik
Optisk fysik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Optical Transmission Systems Based on Phase-Sensitive Amplifiers


 


Projekt

Denna publikation är ett resultat av följande projekt:


Phase-sensitive optical parametric amplifiers (PSOPA) (EC/FP7/291618)