CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Exploring alternatives in early design of large infrastructure projects

Therese Eriksson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service management) ; Jan Bröchner (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service management) ; Anna Kadefors (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service management)
Proceedings, Transport Research Arena 2014, Paris 14-17 April 2014 (2014)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: infrastructure, large projects, decisins, alternativesDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-05-27. Senast ändrad 2016-12-06.
CPL Pubid: 198591

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service management (2005-2016)

Ämnesområden

Building Futures
Infrastrukturteknik

Chalmers infrastruktur