CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Traffic safety of Heavy Goods Vehicles and implications for High Capacity Transport vehicles

Jesper Sandin (SAFER - Fordons- och Trafiksäkerhetscentrum ) ; András Bálint (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet ; SAFER - Fordons- och Trafiksäkerhetscentrum ) ; Helen Fagerlind (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet ; SAFER - Fordons- och Trafiksäkerhetscentrum ) ; Sogol Kharrazi (SAFER - Fordons- och Trafiksäkerhetscentrum )
Transport Research Arena 2014, Paris (2014)
[Konferensbidrag, poster]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-05-27. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 198586

 

Institutioner (Chalmers)

SAFER - Fordons- och Trafiksäkerhetscentrum
Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet (2005-2017)

Ämnesområden

Transport
Hållbar utveckling
Statistik
Farkostteknik

Chalmers infrastruktur