CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

CO2 adsorption on silicalite-1 and cation exchanged ZSM-5 zeolites using a step change response method

Sang Kompiang Wirawan (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik) ; Derek Creaser (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik)
Microporous and Mesoporous Materials (1387-1811). Vol. 91 (2006), p. 196-205.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: CO2 adsorption, ZSM-5, step change response, Langmuir adsorption model, FTIR spectraDenna post skapades 2006-04-21. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 19857

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Gas Adsorption and Permeation in MFI Zeolites and Membranes