CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The influence of operating conditions and fuel-feed location on fuel residence time in an indirect gasifier

Erik Sette (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik ; Institutionen för energi och miljö, Energiteknik, Chalmers förgasare) ; David Pallares (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik) ; Filip Johnsson (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik)
11th International Conference on Fluidized Bed Technology, CFB 2014; Beijing; China; 14 May 2014 through 17 May 2014 (2014)
[Konferensbidrag, poster]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-05-26. Senast ändrad 2014-12-09.
CPL Pubid: 198543

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Energiteknik (2005-2017)
Institutionen för energi och miljö, Energiteknik, Chalmers förgasare (2007-2017)

Ämnesområden

Energi
Termisk energiteknik

Chalmers infrastruktur