CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Analysis of lateral fuel mixing in a fluid-dynamically down-scaled bubbling fluidized bed

Erik Sette (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik) ; Sonia Aimé ; David Pallares (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik) ; Filip Johnsson (Institutionen för energi och miljö)
Fluidization XIV (2013)
[Konferensbidrag, poster]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-05-26. Senast ändrad 2014-10-09.
CPL Pubid: 198541

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Energiteknik (2005-2017)
Institutionen för energi och miljö (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Termisk energiteknik

Chalmers infrastruktur